Služby

Realizujeme sanace panelových domů jako komplexní činnost, jejímž cílem je zlepšení celkového stavu bytových domů a reálné prodloužení jejich životnosti.

Předmětem oprav jsou statické poruchy nosných stěn, obvodových plášťů, balkonů a lodžií, stropních a střešních částí atik, zkorodované výztuže betonu, nedostatečná izolace obvodových a střešních plášťů a v neposlední řadě i dožívající bytová jádra.

Námi provedené regenerace bytových domů přináší objektivní zlepšení komfortu a pohody bydlení svým obyvatelům, zároveň obyvatelé bytů a domů dosahují značných tepelných úspor a tím i nezanedbatelných ekonomických efektů.

Používáním certifikovaných systémů, využíváním moderních technologií jak v procesu samotné realizace stavby tak i při její přípravě, příspíváme zásadním způsobem k ochraně životního prostředí a k měřitelnému snižování jeho zátěže.

V tomto smyslu společnost splnila stanovené podmínky a byla tzv. "Odborným dodavatelem", uvedeným v seznamu SFŽP ČR v rámci programu "Zelená úsporám", který byl poskytován Státním fondem životního prostředí.

V tomto ohledu pak společnost poskytuje svým zákazníků i komplexní servis v inženýrské činnosti. Předmětem této činnosti je vypracování odborných posudků, vypracování dokumentace návrhu opravných opatření.

V rámci sanačních prací nabízíme:

  • statické zajištění stěnových, atikových a stropních panelových dílců
  • kompletní zateplení obvodových plášťů u všech typů staveb
  • sanace korozí postižených panelových dílců
  • kompletní sanace podlahových souvrství lodžií a balkonů včetně výměny zábradlí a dodávky zasklívacích systémů
  • rekonstrukce střešních souvrství foliovými systémy
  • izolaci a sanaci střech
Kontaktovat