Bytové domy Dolní Chabry

Zateplovací systém

Rok zhotovení:

2014-15

Celkové realizační náklady:

10,3 mil. Kč