Oprava mostu R032 - Nedvězí, Praha 10

- demontáž poprsních zdí, odhalení nosné části mostu - nabetonávka klenbové a nosníkové části - betonáž nových poprsních zdí - vytvoření hydroizolačního souvrství - vytvoření drenážního systému, osazení příčného žlabu

 

Praha 10- Nedvězí


Rok zhotovení:

2019

Celkové realizační náklady: 

 5,1 mil. Kč