Ohrada (X607) - oprava mostu, Praha 3

Sanace říms, svodidlových zídek a výměna pochozí plochy chodníku, úprava kotvení sloupku zábradlí a nový zádržný systém.

 

Pod Krejcárkem, Praha 3

 

Rok zhotovení:

2016-2017

Celkové realizační náklady: 

 5,1 mil. Kč