Oprava lávky Kytlická-Opočenská (X602), Praha 9

Výměna mostních závěrů, sanace říms a NK, výměna ložisek, obnova protikorozní vrstvy zábradlí.

přes ulici Kbelskou, Praha 9

 

Lávka přes ulici Kbelskou, Praha 9

 

Rok zhotovení:

2017

Celkové realizační náklady: 

 4,8 mil. Kč