Lávka přes ul. Čs. Exilu (X 550) – obnova pochozí izolační stěrky, Praha 12

- odstranění stávající poškozené pochozí stěrky, - očištění a sanace podkladového betonu, - položení nové pochozí izolace, - sanace říms

 

Čs. Exilu (X 550), Praha 12

 

Rok zhotovení:

2015

Celkové realizační náklady: 

2,5 mil.Kč