Lávka Hůrka, most X-056, P 13 – běžná údržba

Bylo provedeno nové souvrství chodníků vč. nových obrubníků. V předpolí opěry O5 byla osazena nová uliční vpust a provedena nová opěrná stěna z palisád. Zábradlí lávky bylo demontováno a provedena nová PKO vč.zpětné montáže

Stávající souvrství mostovky lávky bylo odstraněno včetně HI a byla provedena nová PKO mostovky lávky vč. jejích čel nad opěrami O1 a O5. Na mostovce lávky byla provedena nová HI a pochozí vrstvy z LA.

Byly osazeny nové zámečnické výrobky pro odvodnění nad opěrami O1 a O5. Byla provedena sanace opěry O1 vč. ochranného nátěru

 

most X-056, Praha 13

 

2021

Celkové realizační náklady: 

 5,2 mil. Kč