VDJ Jesenice II – sanace vnitřních povrchů akumulačních komor

kompletní rekonstrukce a sanace vnitřních povrchů akumulač. komor Zateplení stěn akumulačních nádrží nadstavby a armaturní komory, rekonstrukce strojně-technologi.částí akumul.nádrží, úprava rozvodů, částečná výměna potrubí VZT a nová elektroinstalace

 

Plavecká, Jesenice u Prahy

 

2019-2021

Celkové realizační náklady: 

113,7 mil. Kč