ÚV Kárany, dokončení rekonstrukce opláštění odželezovny

Výměna opláštění odželezovny vč. výplní otvorů, VZT mřížek, rekonstrukce povrchů a zábradlí rampy.

 

Hlavní ulice 22, Káraný

 

Rok zhotovení:

2018

Celkové realizační náklady: 

 4,95 mil. Kč