Dostavba komory, VDJ Mazanka, Praha 8

Nový VDJ 5 250 m3 doplňuje akumulaci stávajících vodojemů v areálu Mazanka. Vodojem je železobetonový,monolitický,zastropený monolitickou železobetonovou deskou

 

Davídkova1945/23, Praha 8

 

2020-2022

Celkové realizační náklady: 

111,7 mil. Kč