Domov pro seniory Háje

Kompletní zateplení objektu , demontáž a likvidace azbestocementových desek, výměna oken, klempířské konstrukce.

K Milíčovu 734, Praha 4

Rok zhotovení:  

2014-15

Celkové realizacní náklady:  

19,2 mil. Kč